“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”
page_banner

habarlar

Hindistan: Ambuja sement, Ylmy esasly maksatlar başlangyjyndan (SBTi) CO2 azaltmak maksatlarynyň global ýylylyk ssenariýasyna laýyk gelýändigi barada tassyknama aldy. India Infoline News, Ambuja Sementiň 2030-njy ýyla çenli 2020-nji ýylda 531 kg / t-den 2030-njy ýyla çenli sementli materiallaryň 21% -den 453kg / t çenli azalmagyna 1-nji we 2-nji CO2 zyňyndylaryna ygrarlydygyny habar berdi. Bu döwürde 1-nji çäkdäki zyňyndylary azaltmagy maksat edinýär. 20%, 2-nji giňişlikde bolsa 43%.
Ambuja-nyň baş ýerine ýetiriji direktory we dolandyryjy direktory Neeraj Akhoury “Biz hemişe durnukly ösüşe wepaly we maýa goýýarys we durnuklylygy ähli amaly we taslama meýilnamalaryna girizmegi maksat edinýäris. Ylma esaslanýan maksatlar işlenip düzüldi we tassyklandy, Ambuja Sement indi bu pudak üçin pes uglerod ykdysadyýeti modelini öňe sürýän dünýä kompaniýalarynyň toparyna goşuldy. “Holcim” toparynyň bir bölegi we hindi sement senagatynda öňdebaryjylardan biri bolmak bilen, “Zero to Race” ýaryşyna goşulyp, Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagy güýçlendirmek üçin ýene bir ädim ätdik. ” Şeýle hem, “Ambuja sement şeýle öňdebaryjy tejribäni durmuşa geçirmegi dowam etdirer we pudagymyzda iň bäsdeş we durnukly kompaniýa bolmak üçin işewür gözýetimimize ýetmek üçin üznüksiz kämilleşdiriş başlangyçlaryny kabul eder.


Iş wagty: 15-2021-nji oktýabr