“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”
page_banner

önüm

Beton üçin ähli arassa arassa çygly garyndy garyndylary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw, Sahypany gurnamak, Sahypa okuwy, Sahypany barlamak, Mugt ätiýaçlyk şaýlary, Yzyna we çalyşmagy, ONOK
Taslamanyň çözgüdi:
grafiki dizaýn, 3D model dizaýny, taslamalar üçin umumy çözgüt, Kategoriýalary birleşdirmek, ONOK, başgalar
Arza:
Myhmanhana, sement önümleri
Dizaýn stili:
Senagat
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
huahaifi
Model belgisi:
HHF-1005
Arassalygy:
99%
Önümiň ady:
çygly garyndy minom goşundysy
Beýleki ady:
Sement kömekçi serişdeleri
Ulanylyşy:
Örtük kömekçi serişdeleri
Funksiýa:
Sement harçlarynyň öndürijiligini güýçlendiriň
Daş görnüşi:
Ak poroşok
Şahadatnama:
ISO9001
Saklama:
Gury ýer
Mysal:
Elýeterli
Hf3c424f2bc244b869bca61b39d1a80813
Önümiň beýany
H8b171dfd613448
Çygly garyşyk Howa goşundysy
Poroşok önümi suwda eräp bilýär, çygly garylan gaby we çygly garyndydan ýasalan haly öndürilende garyşyk stansiýa üçin amatlydyr.
çygly garyndydan ýasalan garyndylary ulanyň; minomyň agramyna görä 0.04% -0.06% ussat partiýa materialyny ulanyň.
hemme taraplaýyn ýerdäki garyşyk minomundan has gowy öndürijilik bilen, çygly garylan minom takyk garylýar we saýtda el bilen edilýän işleriň netijesinde ýüze çykýan hil üýtgemelerinden gaça durup, dürli bina belgisi bilen enjamlaşdyrylyp bilner, minom umumy binany çözmek üçin ulanylyp bilner. çukur we döwmek ýaly hil meselesi.
H8b171dfd613448
Spesifikasiýa
Klassifikasiýa
Himiki kömekçi agent
Beýleki atlar
Sement kömekçi serişdeleri
Arassalygy:
> 99%
Gelip çykan ýeri
Hebei, Hytaý
Ulanylyşy
Örtük kömekçi serişdeleri, kagyz himiki serişdeleri
Marka ady
HUAHAIFI
Model belgisi
HHF-1004
Haryt ady
Gury garyşyk garyndy goşundy
Arza
Sement önümleri
Funksiýa
Sement harçlarynyň öndürijiligini güýçlendiriň
Mysal
Elýeterli
Daş görnüşi
Ak poroşok
Gaplamak
25 Kgs / sumka ýa-da islegiňiz boýunça
Şahadatnama
ISO9001
Saklamak
Gury ýer
Görnüşi
Beton goşundy
Gaplamak we eltip bermek
H8b171dfd613448
Önüm aýratynlyklary
Siteerdäki garyşyk minom bilen deňeşdirilende, gury minomyň goşulmagynyň artykmaçlyklary aşakdakylardyr: water Suw bolmasa, gaty materialdyr;
Ement Sement, gum we beýleki goşundylar bilen garylanda, gurak stansiýada himiki reaksiýa ýok. Howanyň täsiri
suw bilen garylandan soň doly çykar. Gury minom garyndysy, saglyga garşy minomyň öndürijiligini ýokarlandyryp biler,
anti-slaýd, baglaýjy we uzaldylan wagt.
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
Siteerdäki garyşyk minom bilen deňeşdirilende, gury minomyň goşulmagynyň artykmaçlyklary aşakdakylardyr: water Suw bolmasa, gaty materialdyr;
Ement Sement, gum we beýleki goşundylar bilen garylanda, gurak stansiýada himiki reaksiýa ýok. Howanyň täsiri
suw bilen garylandan soň doly çykar. Gury minom garyndysy, saglyga garşy minomyň öndürijiligini ýokarlandyryp biler,
anti-slaýd, baglaýjy we uzaldylan wagt.
Kompaniýanyň tertibi
H8b171dfd613448
Arza
Dürli senagat ýa-da raýat gurluşyk minomy, gipsli minom, sement harpy, asbest ýaly sement önümlerine ulanylýar.
gysgyç, içi boş kerpiç we ýeňil tagta.
H8b171dfd613448
.“Hengshui Feifei Beton Admixtures Co., Ltd.”
ýokary tehnologiýaly himiýa gurluşyk material kompaniýasy. HPEG, APEG, gözleg, öndürmek we satmak boýunça hünärmen.
polikarboksilat superplastifikator (beton goşundy), natriý glýukonat, HPMC (gidroksipropil metil sellýuloza), PO sement
42.5,42.5R; sement üweýji gurallar, minomýot serişdesi, howa geçiriji serişde. RDP (gaýtadan dargadylýan polimer tozy), PVA (Poliwinil spirti)
poroşok), CMC (Caboxy Methyl Cellulose) we ş.m. Doly hil gözegçilik desgalary bilen bize ISO9001: 2015 sertifikaty berildi
hil dolandyryş ulgamy.
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
bize ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy tarapyndan sertifikat berildi. Biz innowasiýa uly ähmiýet berdik we giňeldik
ABŞ-a, Germaniýa, Italiýa, Täze Zelandiýa, Wýetnam we Mýanma ýokary derejeli tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly işewürligimiz we
içerde we daşary ýurtlarda hünärmenler. Içerki gurluşykda, ýokary tizlikli demirýolda we suwda-da uly goşant goşduk
konserwasiýa taslamalary. Häzir 30 sany ulag awtoulagymyz bar we müşderilerimize satuwdan soň ajaýyp hyzmat berýäris.
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
Gaplamak:
Her halta üçin 25 kg, şahsy bellikler we ýöriteleşdirilen gaplamalar hem isleg boýunça elýeterlidir.
Mukdary / 20GP: Paletli 14 tonna, paletsiz 14 tonna.
Mukdary / 40GP: Paletli 26 tonna, paletsiz 28 tonna.
Eltip bermek:
1. Töleg berlen gününden 5-10 günüň içinde
2. Mysal üçin sargyt (10KG goşuň) 24 sagadyň dowamynda gowşurylar
Courier Express:
Fedex, DHL, TNT, EMS, OCS, Aramex we ş.m.
Sorag-jogap
1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy? J: Biz beton garyndy pudagynda 10-dan gowrak zawod
ýyllar.
2. S: Düzeltmegi kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, reseptiňize laýyklykda goşmaçany hem öndürip bileris.
3. S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: Töleg ≤1000USD, 100% öňünden.
Töleg şertleri:> 1000USD, T / T (öňünden 30%, ýük balansy) ýa-da göz öňünde tutulan L / C.
Ora-da islegiňiz ýaly.
4. S: Nusgalar mugtmy?
J: Mugt nusga synagyny kabul ediň, alyjy ýük göterýär.
5. S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça sargyt mukdaryna baglylykda 1-2 hepde.
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň