“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”
page_banner

önüm

Gury harç sement gumy üçin goşundylar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw, Sahypada okuw, Sahypany barlamak
Taslamanyň çözgüdi:
ONOK, beýlekiler
Arza:
Myhmanhana, Dürli senagat ýa-da raýat gurluşygy
Dizaýn stili:
Döwrebap
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
Huahaifi
Model belgisi:
Custöriteleşdirilen
Önümiň ady:
minom goşundy

Hf3c424f2bc244b869bca61b39d1a80813

H8b171dfd613448

Önümiň tanyşdyrylyşy

H8b171dfd613448

Gury minom goşundysy, garylan gury minom öndürmek üçin ulanylýar we emeli gips we örme çigidi üçin amatly. Garyndynyň diňe 0.04% ulanylmagy aç-açan netije berip biler we dozasy öndürijilik, delaminasiýa, güýç, gysylma we doňma garşylygy ýaly minom öndürijiligini gowulandyrmak üçin önümiň talaplaryna laýyklykda ulanylýar. H8b171dfd613448

Esasy wezipe:
Beton garyndy hökmünde, gury minom garyndysy, işleýiş ukybyny, suw saklaýyş häsiýetini we kerpiç örmek netijeliligini ýokarlandyrmak we sement we hek pastasynyň galyndylaryny azaltmak arkaly sement howasynyň öndürijiligini güýçlendirip biler. Gury minom garyndysy, gabygyň we döwmegiň umumy meselesini çözmek üçin sementi netijeli dargadyp, emulsiýa edip we köpükläp biler. Bu garyndy, şeýle hem minomyň köpelmegini artdyryp, doňdurma garşy, suwy azaltmakda, geçirijilige garşy, ýaryşa garşy, ýylylygy tygşytlamakda we gatylaşandan soň izolýasiýa etmekde täsirli rol oýnap biler.

Arza:
 Dürli senagat ýa-da raýat gurluşyk minomy, gipsli kerpiç, sement kerpiç, asbest şaýy, içi boş kerpiç we ýeňil tagta ýaly sement önümlerine ulanylýar.

Haryt kategoriýasy

H8b171dfd613448

 

Kompaniýanyň tertibi

H8b171dfd613448

 

Üstünliklerimiz

 H8b171dfd613448

1. Önümçilikde we ulanmakda baý tejribe.
2.Haýbeý welaýatynda Redispersible Polimer tozy, Gidroksipropil Metil Sellýuloza, Poliwinil alkogoly we Superplastifikator ýaly gurluşyk himiki goşundy önümlerini özbaşdak gözlän, öndüren we öndüren ilkinji öndüriji.
3. Gurluşyk goşundy önümleriniň giň gerimi.
4.ISO9001, ISO14001 kepillendirilen.
5. Çalt eltip bermek we satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

Şahadatnama

H8b171dfd613448

 

Gaplamak we eltip bermek

H8b171dfd613448

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň