“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”
page_banner

Biz hakda

Biz kim

“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”(Hebei Huahai Admixture Co., Ltd.) ýokary tehnologiýaly himiýa materiallary kompaniýasy we esasan üpjün edýär: sement üweýji kömek, sement çig mal, poroşok gury minom goşundysy, çygly garylan garyndy, HPMC (gidroksipropil metil sellýuloza), beton garyndylary, RDP (üýtgedip bolýan emulsiýa tozy), HPS (gidroksipropil krahmal efir) we PVA (Poliwinil alkogol tozy) we HPEG.

89211694d7
about-us (2)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Developmentyllaryň dowamynda polimer himiki serişdelere we nepis himiki serişdelere we sement senagaty bilen baglanyşykly gözleg işlerine bagyş etdik.

17 in engineener we 30 tehniki geňeşçi bolan doly hil gözegçilik enjamlary bilen şu wagta çenli. ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy tarapyndan bize sertifikat berildi.

Biziň kompaniýamyz, Hytaýyň esasy sement öndürijilerine ep-esli wagtlap iberilýän ýokary hilli önümler bilen himiki serişdeleri ygtybarly üpjün ediji. Hil wepalylygy we möhletleri berjaý etmek kompaniýany ýokary bäsdeşlikli işde gysga wagtyň içinde hoşniýetlilik etmäge mümkinçilik berdi.

Müşderilerimize ep-esli girdeji getirdik we önümiň hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmak arkaly çykdajylary azaltmaga kömek etdik.

Biziň kompaniýamyz, bu ugurda uly tejribesi bolan ýokary hünärli we wepaly işçi güýji tarapyndan dolandyrylýar. Kompaniýanyň gözleg-barlag ganaty müşderi hyzmatyna gönükdirilendir. Şeýle hem, kompaniýa müşderiniň aýratyn talaplaryna esaslanyp önümleri özleşdirýär we önümleriň ulanylyşynda müşderi sahypasynda goldaw berýär.

Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Amerika, Saud Arabystany, Hindistan, Germaniýa, Italiýa, Täze Zelandiýa, Mýanma we ş.m.

Müşderi-ilkinji iş pelsepesi bilen, müşderilerimize tüýs ýürekden hyzmat etdik we uzak we durnukly işewür hyzmatdaşlygy gözleýäris. Uzak nukdaýnazardan seredilende, daşky gurşaw taýdan arassa, energiýany tygşytlaýan we zyňyndylary azaltmak üçin ähli hyzmatdaşlar bilen çuňňur hyzmatdaşlygy gurarys diýip umyt edýäris.

Bizi saýlaň we muny etmek üçin bilelikde işleşeliň. Şeýle hem, “Bir gezeklik hyzmat” tejribesinden lezzet alarsyňyz.

about-us (3)

Taslama meselesi

Tunnel-1
Tunnel
Tain tunnel
Case-2
Case-2

Hyzmatdaşlar

brands (1)
brands (2)
brands (1)
brands (2)
brands (4)
brands (3)